BridgeBurners Blog

Poslední útočiště

19. 3. 2021 · 569 · 0 · Malabar

Caer-Konig Je po boji. Shepek Kaltro je mrtvý, o tom není pochyb. Musíme dát zprávu Hilnovi, že je dokonáno. Spokojeně koukám na roztříštěnou mrtvolu ve zvětšující se vánici. Z odpočinku…

Číst celý článek »


Nový cíl

18. 2. 2021 · 340 · 0 · Marcela

Ve starých klášterech na freskách v různém stylu byl často znázorněn boj s tmou a prví pád - a jejich účinek, jež dával srdcím sílu, měl zmírňující vliv na jejich přísný chlad. Kněz skloněn…

Číst celý článek »


Hrad a Caer-König

17. 1. 2021 · 369 · 0 · Resli

Boj s Černými meči Hledíme na mrtvoly, které ztuhly v groteskních umírajících pózách. Chvíli debatujeme, jak Kadrotha přivést zpět k životu, případně co se stane, když sekneme do zmrzlých soch …

Číst celý článek »


Koncil s velkým K

16. 12. 2020 · 384 · 0 · Marcela

Za oněch krásných dob, kdy kvetlo Bohosloví, žil jistý učenec, jenž přesvědčoval slovy, a pověst vypráví, že za slavnostní mše, - když zase promluvil zlým lidem do duše, když hrozil očistcem a…

Číst celý článek »


Hrátky s ďáblem

15. 11. 2020 · 714 · 0 · Palda

Další den na ponurém severu. Vyhlídky nejsou nejlepší, ale úkol máme jasný. Musíme zabít Kadrotha do deseti dnů od podepsání úmluvy s ďáblem. Osvobodíme tím Bílé vlky v horském klášteře.  Venku se…

Číst celý článek »