BridgeBurners Blog

Hrátky s magií

14. 10. 2020 · 399 · 0 · Marcela

Svobodný člověče, vždy budeš mít rád moře Moře, své zrcadlo; buď duše statečná vždyť pluješ na vlnách až do nekonečna, tvůj duch je propastí, v níž není méně hoře. Rád ponořuješ se v klín…

Číst celý článek »


Zlo v Caer-Dineval

13. 9. 2020 · 640 · 0 · Malabar

Tož cesta, na tady ty severský poměry, byla docela dóbrá. Na večer už s celou Bergfinovo sebrankou vidíme přibližující obrysy zdejšího caeru. Ba co víc aj hospody na vhrholku kopce hnedla vedle. …

Číst celý článek »


Bitva se stíny

12. 8. 2020 · 661 · 0 · Marcela

V těch sklepeních, jež vůle vyšší moci mně přidělila za můj okrsek, kam nezabloudí ani paprsek, kde žiji se svou hostitelkou Nocí tam chvílemi se zatřpytí a zhasne tvář podivuhodného…

Číst celý článek »


Brána mezi jihem a severem

11. 7. 2020 · 405 · 0 · Trinitron

Byl jsem zachráněn ze spárů iniciačního rituálu Ledospára. Nebyl jsem ve stavu abych to dokázal popsat vlastními slovy, ale přátelé Kalam a Grigor mi to vyprávěli takto. Po tom, co porazili…

Číst celý článek »


Obři, obří stonožky a podobná havěť

10. 6. 2020 · 448 · 0 · Marcela

Daleko od všeho živého kde ptáci nelétají kde ve větru zpívají vysoké tóny pod závojem azurového nebe tam je město z bílého kamene nikdo nežije za bílými zdmi nikdo nechodí na mrazem…

Číst celý článek »