V jámě lvové

Hoard of the Dragon Queen - Epizoda 2

6. 10. 2017 · 584 · 40 · Marcela

Už brzy nastanou nám večery jak moře
buď sbohem, paprsku těch příliš krátkých let!
Už slyším, kterak zní na vydlážděném dvoře
pád polen s duněním, jež nepřestává znět.
Mám dojem, jako bych byl býval právě slyšel
údery do rakve, již nesou ze schodů…
Proč? Léto minulo a podzim právě přišel!
Ten hluk je záhadný jak smutek odchodu.

... báseň neznámého hobitího Barda potkaného kdesi na cestách

Zápis z deníku 2: V jámě lvové

Náš další úkol, který nám byl svěřen, byla záchrana mnicha Leonise Erlantara, zajatého a drženého v kultistickém táboře, nacházejícím se podle zvědů pár dní cesty od Zelení. Vyrazili jsme hned následujícího dne a urazili přibližně polovinu cesty, když nás cesta zavedla k soutěsce mezi skalami. Vypadalo to jako ideální místo na přepadení a k našemu nepříliš velkému překvapení, jsme byli skutečně přepadeni několika kultisty, ukrývajícími se mezi skalisky. Pobít je nám nedalo příliš práce a poslední , snažící se uprchnout a varovat ostatní, byl zastaven šipkou do nohy z kuše. Než jsme se ovšem stihli rozhodnout co s ním uděláme, zda ho vyslechnout nebo zajmout, převzal iniciativu Argom a než jsme stihli zareagovat, měl zajatec podřezané hrdlo. Ještě se všichni tolik neznáme, ale náš zloděj nevypadá na to, že by se někdy trápil výčitkami, ani že by někdy někomu skládal omluvy za své chování. Svlékli jsme tedy mrtvoly a bereme si jejich šaty, jelikož by se nám později mohli hodit.

Po dalším dni dorážíme k místu, kde stojí popsaný tábor. Nachází se v údolí, obklopen kopci ve tvaru podkovy, s jediným vstupem. Ten byl samozřejmě hlídaný strážními věžemi, kultisty a koboldy. Celému místu dominoval uprostřed obrovský, zřejmě velitelský stan a pak dále skupinky menších stanů, rozesetých po celém tábořišti. Na jedné straně se nacházel tajemný vstup do jeskyně, jež se jako ústa nějaké příšery otvíral a mizel hluboko v kopci. Jelikož se u něj neustále střídaly hlídky, usoudili jsme, že se zde bude zřejmě nacházet něco hodně cenného. Zatímco jsme z kopce sledovali hemžení pod námi a sbírali informace o umístění stanů a hlídek, rozhodl se Argom jednat na vlastní pěst. Pokusil se dovnitř proniknout tak, že se nechá najmout na nějakou práci v táboře. K jeho smůle však na hrubou práci používali většinou otroky, takže byl obrán o všechny zbraně a hozen do ubikací mezi ostatní páchnoucí otroky. Takže se nám k záchraně mnicha, přidala záchrana člena vlastní skupiny.

My ostatní jsme do tábora pronikli převlečeni za kultisty (využívajíce vědomostí o Argomově nešťastném omylu) a celkem snadno jsme se začlenili mezi nepřátele v táboře. Než jsme byli rozdělení abychom každý pracovali na nějaké určené pozici, domluvili jsme se, že se v noci sejdeme na určeném místě a probereme informace získané během dne. Mejkon s Kuldou dostali hlídku u dvou předních hlídkových věží, Kern hlídal otroky. Já dostala na práci vyvážet od jedné jeskyně hnůj a vozit ho k ubikacím otroků, aby ho následně prohrabali a našli jakékoli cennosti. Moje protesty, že jsem příliš mladá a krásná na takovou špinavou práci, nebral kultista který ji zadával vůbec na vědomí. Podezřívala jsem ho, že je buď slepý, úplně tupý nebo obojí dohromady, jinak si to nedovedu vysvětlit. Tak jsem celý den vozila hnůj a protože jsem byla zvědavá, snažila se alespoň vypátrat co v té jeskyni chovají. Bohužel mi nebylo povoleno vstoupit dál než jen na její okraj, zatímco se zevnitř ozývaly zvláštní zvuky a občas podivné vrčení. Když jsem se však pokusila dostat dál od vchodu, dovnitř jeskyně, všiml si mě kultista, který hlídkoval opodál a můj průzkum mi zatrhl. Od té doby si na mě dával pozor, takže mé další pokusy byly zbytečné.

O půlnoci jsme se sešli na smluveném místě, abychom se domluvili na dalším postupu a probrali získané informace. Nejzajímavější věc se za celý den stala Kuldovi, při získávání informací kde se nachází zajatý mnich si nepočínal příliš obratně. Zapředl rozhovor se dvěma kultisty, ale začal se jich vyptávat příliš podezřele, takže ho začali pokládat za špeha, zatkli ho a odvedli k hlavnímu stanu. Vyšla sama velitelka Fulam Mondhrat, oblečena ve fialovém rouše. Pleť měla snědou, přísný drobný obličej lemovaly tmavé, krátce střižené vlasy. Na otázku co se to tu děje, ti dva odpověděli, že v táboře nalezli špeha a postrčili Kuldu dopředu. Následující rozhovor byl opravdu nezapomenutelný a rozhodla jsem se ho uchovat ve svém deníku pro příští generace:

Frulam: „Jak ses dostal do tábora, zvěde?“

Kulda: „Já nejsem žádný zvěd, jsem kultista“

Frulam: „Jak to, že tě tedy neznám?“

Kulda: „To není možné, vždyť jsi mě sama najímala!“

Kulda sice lže, jak když tiskne, ale velitelka se v tu chvíli zarazila, zmítána náhlou nejistotou a pochybami. Po chvíli, aby napravila svou chvilkovou nerozhodnost, pronesla:
„Máš pravdu, najímala jsem tě.“
Kuldovi toto malé vítězství ale očividně nestačí a tak pokračuje:
„Tihle dva co mě přivedli, to jsou špehové, prokoukl jsem jejich spiknutí, které plánovali proti tobě velitelko a proti celému táboru, chtěli to tu celé podpálit, a proto mě přivedli jako špeha až k tobě, aby mi zabránili je odhalit. (Zajímavé je, že jsme to byli my, kdo si pohrával s myšlenkou celý tábor podpálit a vyvolat tím zmatek ve kterém bychom následně osvobodili mnicha).
Něco tak očividného by snad prokoukl každý, ale Frulam zjevně neměla svůj den. Aby nabyla ztracenou autoritu, nařídila oba opravdové kultisty zatknout, a přivázat na kůly, aby za svoji zradu bídně zhynuli. Pak odešla do stanu, že si již nepřeje být rušena.
Po tomto incidentu jsme Kuldu začali považovat za opravdového šťastlivce, kterému projde snad cokoli.

Kern si při opatřování informací počínal poněkud šťastněji a díky tomu zjistil, že zajatý mnich je poblíž jeskyně u které jsem celý den pracovala a je přivázaný ke kůlu podobně, jako ti dva nešťastní kultisté, kteří pouze konali svoji povinnost. Také se dozvěděl, že se má zítra konat jeho poprava, což nám moc času nedávalo. Všichni jsme se tedy pod rouškou noci potichu přesunuli k vězni, jehož jsme chtěli osvobodit.
Když jsme se dostali k řadě kůlů, na které byl mnich přivázaný, chvíli nám ve tmě trvalo než jsme ho našli, protože kolem bylo i pár kůlů prázdných. Po zběžné prohlídce jsme zjistili, že se nachází v bezvědomí a je hodně pomlácený. Nejspíš ho pořádně mučili, než ho na kůl přivázali. Odvázali jsme ho a opatrně položili na zem. Protože mě má Bohyně obdařila darem léčení, dala jsem se do toho co mi jde nejlépe. Za chvíli už byl Leonis zběžně ošetřen a při smyslech, i když zesláblý a malátný. V rychlosti jsme mu vysvětlili, že nás poslali ze Zelení, jemu a pomoc.

Jeho i naše radost však netrvala dlouho, neboť v tu chvíli se nám začal kazit náš zatraceně dobrý plán, který nám prozatím skvěle vycházel. Asi jsme už přestali bavit Boha zlomyslnosti Case, a tak nám poslal do cesty někoho, koho byste dozajista nechtěli potkat v noci, v táboře plném nepřátel, při osvobozování vězně určeného k popravě. Z jeskyně, u které jsem přes den pracovala, vyšel Landerosa - Azurový hněv a jeho impozantní postava se majestátně rýsovala proti temnému nebi. Malou chvilku jsme ještě doufali, že si nás nevšimne, ale naše naděje pohasla v momentě, kdy zamířil přímo k nám a jeho oči se blýskaly podezřením.
Vše se pak seběhlo hrozně rychle, ani jsme se nestačili domluvit na tom, zda okamžitě utečeme, vymyslíme nějakou výmluvu (Kulda v tu chvíli nevypadal, že by se mu ještě podařilo to co předvedl s Frulam Mondhrat a Landerosa zase nevypadal na to, že by nám sežral něco jakože tady pořádáme půlnoční mejdan jen pro zvané), Mejkon zakouzlil na poloještěra uspávací kouzlo, které na něj zapůsobilo asi tak, jako když cvrnknete kamínek proti ledovému obru v domnění, že ho to zastaví a nerozšlápne vás na lepkavou placku. V té chvíli bylo zmařeno jakékoli vyjednávání.

V táboře nastal poplach a začali se na nás sbíhat kultisté. Pár jsme jich dostali a povzbuzováni Kernem, který si zřejmě řešil nějaké své osobní spory s Landerosou, jsme se do něj pustili s plnou vervou. Leonis i přes to, že již byl dostatečně při smyslech, místo toho aby nám pomohl, neustále křičel: „Utečte, utečte, je jich strašně moc!“ Jelikož už mě pěkně štval, vlepila jsem mu docela slušnou facku a řvala jsem zase já: „Tak nám sakra pomoz a bojuj!“ Bohužel pro nás měl pravdu a my čtyři proti celému táboru nepřátel neměli šanci. Když jsme jednoho porazili, na jeho místo se prodralo pět dalších. Chtěli jsme sebou na onen svět vzít alespoň Landerosu, ale brzy jsme padli na zem pod tíhou přesily.

Probudila jsem se. Všechno mě strašně bolelo, jako po nějakém divokém orčím mejdanu a světlo do očí neúprosně zabodávalo své ostré jehlice. Ale žiju. Bohužel jsem zjistila, že se nemohu pohnout, poněvadž jsem přivázaná za ruce i za nohy ke kůlu jako mnich přede mnou a navíc mi sebrali veškeré zbraně i výstroj. Jediné co mě v tu chvíli těšilo bylo, že v tom nejsem sama a okolo mě viseli stejně jako já i mí druhové. Ani s modřinami na tom nebyli o moc líp než já. Mejkon se vedle mě pokusil osvobodit díky svému pružnému elfímu tělu. Zkouším to taky, ale moje obratnost je stejná jako u polomrtvé veverky, takže jsem to po chvíli vzdala.

Ze všeho nás nakonec dostává Argom, který mezitím co jsme se pokoušeli osvobodit mnicha, zorganizoval vzpouru otroků. Nějakým zázračným způsobem (pravděpodobně scénářem „Tady kamarádovi je špatně, asi umírá, potřebuje pomoc“) přivolal do ubikací hlídače, kterého následně uškrtil a poté propustil všechny uvězněné otroky. S nimi se pak vloupal do nedalekého stanu sloužícímu jako zbrojnice a všechny otroky vyzbrojil jak jen to situace dovolovala. Joe, který Argomovi pomáhal, dostal jako zbraň šíp (luky zřejmě nezbyly) a probodl jím strážného, který se jim snažil v útěku zabránit. Od té chvíle mu nikdo neřekl jinak než Joe Šíp. Poté poslal Argom otroky na útěk a vydal se pomoci nám. Odřezal pouta která nás věznila a polomrtví jsme se vydali na útěk. Mejkon stále dokola opakoval něco o nějaké knize a že nemůže odejít dokud ji nenajde. Opustil naši utíkající skupinu, vydal se zpátky do tábora a já mu v duchu poblahopřála k dokonalé sebevraždě. Pro mě v tu chvíli bylo jediné vysvětlení, buď je ta kniha celá z ryzího zlata, nebo se v našem předchozím boji udeřil velice silně do hlavy. Osobně jsem se přikláněla spíš k druhé možnosti.

Nám se mezitím podařilo uniknout i s mnichem pronásledovatelům a za několik dní jsme celí odření a totálně vyčerpaní dorazili zpátky do Zelení. Nemám ani tušení jak to udělal, ale po nějaké době se k nám připojil polomrtvý Mejkon s knížkou, která byla naprosto obyčejná. Usoudili jsme že po Kuldovi je to další osoba, která má nevyčerpatelnou zásobu štěstí.

Zachránili jsme mnicha, zachránili jsme sami sebe a elf zachránil svoji knihu. Celkem úspěšná akce, když nepočítáte, že jsme dostali docela slušně na pr…

-- Z deníku kleričky Rinny


Komentáře

Malabar #1

Jojo "Joe Šíp" ... kdepak mu je asi konec :)

ojzqoccjwp #2

ZYuMp9 <a href="http://yajogoztaemf.com/">yajogoztaemf</a>, [url=http://dnmermxqtgaw.com/]dnmermxqtgaw[/url], [link=http://ffeskkvlnteg.com/]ffeskkvlnteg[/link], http://gsnrktdhjtft.com/

eeomuhugkf #3

usnw3T <a href="http://dreqjltrosnr.com/">dreqjltrosnr</a>, [url=http://zulfxnvoozoc.com/]zulfxnvoozoc[/url], [link=http://rjgrasexuxur.com/]rjgrasexuxur[/link], http://lcbwqlizfand.com/

mikuenjeva #4

KG8gHT <a href="http://htnyfnbzdtkd.com/">htnyfnbzdtkd</a>, [url=http://fgqvylhsqmwm.com/]fgqvylhsqmwm[/url], [link=http://drfyvskrmpah.com/]drfyvskrmpah[/link], http://vmwrcgwnpnju.com/

oyxaddbn #5

wCbiKl <a href="http://mmconncgfvqj.com/">mmconncgfvqj</a>, [url=http://iixyeucoqlfv.com/]iixyeucoqlfv[/url], [link=http://tlrcclqoiley.com/]tlrcclqoiley[/link], http://phrgzoywtcwu.com/

oyxaddbn #6

wCbiKl <a href="http://mmconncgfvqj.com/">mmconncgfvqj</a>, [url=http://iixyeucoqlfv.com/]iixyeucoqlfv[/url], [link=http://tlrcclqoiley.com/]tlrcclqoiley[/link], http://phrgzoywtcwu.com/

oyxaddbn #7

wCbiKl <a href="http://mmconncgfvqj.com/">mmconncgfvqj</a>, [url=http://iixyeucoqlfv.com/]iixyeucoqlfv[/url], [link=http://tlrcclqoiley.com/]tlrcclqoiley[/link], http://phrgzoywtcwu.com/

oyxaddbn #8

wCbiKl <a href="http://mmconncgfvqj.com/">mmconncgfvqj</a>, [url=http://iixyeucoqlfv.com/]iixyeucoqlfv[/url], [link=http://tlrcclqoiley.com/]tlrcclqoiley[/link], http://phrgzoywtcwu.com/

oyxaddbn #9

wCbiKl <a href="http://mmconncgfvqj.com/">mmconncgfvqj</a>, [url=http://iixyeucoqlfv.com/]iixyeucoqlfv[/url], [link=http://tlrcclqoiley.com/]tlrcclqoiley[/link], http://phrgzoywtcwu.com/

Carroll #10

I'd like to order some foreign currency http://9taxi.in.net/ taxi69 "We will continue to assess the overall effects of the new rules on the safety and soundness of community banks and to consider whether modifications to rules, or the ways in which we implement them, could achieve our safety and soundness aims with a lesser burden on this class of depository institutions," Powell said.

Ernie #11

I want to make a withdrawal http://xnxx.promo/ porn xnxx The U.S. safety agency says that increased electrical resistance can damage connections to the lights. That could cause loss of tail, brake turn-signal or backup lights. The agency says the loss of lights can increase the risk of a crash, although BMW says in documents that it has no reports of any accidents or injuries from the problem.

Donnie #12

I can't stand football http://xnxx.in.net/ xnxx porn From Robert De Niro's dramatic weight gain for 'Raging Bull' to Matthew McConaughey's intense loss for 'The Dallas Buyer's Club,' check out celebrities who've shocked us with their shape-shifting ways...

ubzipjkjn #13

1XDkVU <a href="http://sukygxpwpwuq.com/">sukygxpwpwuq</a>, [url=http://ojygvfmtvpmh.com/]ojygvfmtvpmh[/url], [link=http://tpthvjulouye.com/]tpthvjulouye[/link], http://brbpyvywsdxk.com/

qqitxp #14

WrPBI9 <a href="http://hpjqhzrfmynz.com/">hpjqhzrfmynz</a>, [url=http://oaihslctpent.com/]oaihslctpent[/url], [link=http://wezyupjhxcdd.com/]wezyupjhxcdd[/link], http://nakibfosulol.com/

csjvcs #15

ILsKUT <a href="http://qfnjpeyqzanm.com/">qfnjpeyqzanm</a>, [url=http://alonkobaytpa.com/]alonkobaytpa[/url], [link=http://dtouqeedhcra.com/]dtouqeedhcra[/link], http://qrdebgydtprd.com/

Lucius #16

What line of work are you in? http://kratom.in.net/ earth kratom The results of Sellstrom's investigation are not surprising.Several weeks ago U.S. Secretary of State John Kerry announcedthat sarin had been used in the chemical attack on the Ghoutaregion. The United States said 1,400 people were killed,including more than 400 children.

Alexis #17

We've got a joint account http://xnxx.zone/ xncxx Finally, a dean is often only as good as the last entering class. Once an entering class has enrolled, the slate is wiped clean and the process of enrolling the next class starts all over again. The success of the prior year is largely forgotten. 

Leopoldo #18

I never went to university http://xnxx.zone/ .xnxx The racially charged case began on Feb. 26, 2012 when Zimmerman - a white Hispanic -- called police to report what he said was a suspicious person in his neighborhood on a rainy night. He got out of his car to follow Martin, who was black, but claims he stopped when police asked him not to follow, but that he wanted to get an address for police.

Abraham #19

Have you read any good books lately? http://xnxx.photography/ xnxx tube I do laugh when electric power is being promoted as the green saviour for the environment. The manufacturing and disposal of batteries produces far more harmful, and often very toxic, effects than carbon-based fuels. It seems environmentalists are all hung up on CO2 emissions and are ignoring the wider harmful effects of some alternative powerplants, like batteries. It's like the government's CO2-based road tax which doesn't even consider the harmful particulates of diesel compared to petrol.

Darrel #20

Could you tell me my balance, please? http://ampland.fun/ ampland The Castro brothers made their political splash last summer, with San Antonio Mayor Julian Castro giving the keynote at the Democratic National Convention in Charlotte, N.C., and his twin brother Joaquin being elected to Congress shortly thereafter.

Dannie #21

How many weeks' holiday a year are there? http://12yo.icu/ 12yo nude Wall Street has cheered Best Buy's decision to let vendorssuch as Samsung Electronics and Microsoft Corp run their own boutiques within the retailer's stores,saying this has helped solve such problems as excess squarefootage, customer service and pricing pressures.

Lemuel #22

Have you got any ? http://12yo.icu/ 11yo "Rockstar has reportedly allocated 3m copies for the UK launch," he says. "It's unlikely all will be sold on day one, but it's an astonishing figure nevertheless. Put it this way, that launch allocation accounts for a quarter of all combined Xbox 360 and PS3 owners in the UK."

Reggie #23

What's the interest rate on this account? http://keezmovies.in.net/ keez movie He struck out five and walked three. He pounded the strike zone and was noticeably more efficient with his pitches. Wheeler came into the game averaging 4.16 pitches per batter, but Wednesday, he got that average down to 3.74, needing just 101 pitches to get through 27 batters.

Billy #24

What part of do you come from? http://tubegalore.in.net/ www.tubegalore In a report released on Wednesday, Kaspersky saidresearchers had won access to many of the command computers usedin the campaigns and that logs and other material showed a longlist of intended victims.

Teddy #25

Very funny pictures http://xnxx.zone/ www.xnxx A million and a half people one year ago packed the streets of Barcelona demanding independence for their region of Catalonia, in the northeast of Spain. The organisers said this proved that the model of autonomous but not independent government &#8211; in place since the return of democracy in Spain &#8211; had run its course for the seven and a half million people of the region.

Alyssa #26

Where do you study? http://yuvututube.fun/ yuvutu tube mobile &ldquo;I should say,&rdquo; he continued &ldquo;that this program, though not a substantial step on the uphill road to combating corruption, will make some difference five to 10 years after those trained young people begin to work in those anti-corruption positions.&rdquo; 

Weldon #27

Special Delivery http://thumbzilla.fun/ thumbzill In 1993, Morrison beat Foreman to win the WBO heavyweight title, only to lose it to unheralded Michael Bentt in a defeat that scuttled a showdown with Lewis. Morrison would fight Lewis a couple of years later, getting knocked out in the sixth round in Atlantic City, N.J.

Earle #28

I sing in a choir http://xnxx.zone/ wwwxnxx Britain's international development minister, a former oiltrader, in an interview published in the Financial Times onMonday hit out at the European Commission's probe into allegedprice manipulation in the oil markets ("Alan Duncan attacks EUoil price probe", Aug. 4).

Danilo #29

Have you got any experience? http://yuvututube.fun/ yuvutu tube In a surprising gesture, Iran&#39;s new president, Hassan Rouhani, on Wednesday sent his well wishes to Jews in Iran and around the world for Rosh Hashanah &mdash; the Jewish New Year that began at sundown.

Ellsworth #30

How do you know each other? http://imagefap.in.net/ celeb imagefap Youth might be the thing that leads them to the promised land of the top four, particularly in the form of Jack Nowell on the wing and the England under-20 world champion Luke Cowan-Dickie in the front row.

Monte #31

Where did you go to university? http://keezmovies.in.net/ keez porn After allowing just two field goals on Nevada&#8217;s first four drives, the Bruins let the Wolf Pack march down the field to complete an 11-play, 81-yard drive to close out the first half. Fajardo, who finished 19-for-32 for 164 yards and added 106 rushing yards and two rushing scores, dived it in from the 1-yard line to cut the UCLA lead to four.

Edgardo #32

We'd like to invite you for an interview http://xnxx-xnxx.site/ xnxx video Also much-criticized has been the councilâs failure to demand that all states cooperate with the investigations. The Security Council has required only that the state in which atrocities occurred cooperate with the ICC, while ârecognizingâ that those not parties to the courtâs statute âhave no obligationâ to do so.

Terry #33

I can't get a dialling tone http://efukt.fun/ efukt "Their asset and thing they obviously bring to the party isa global network of correspondents that rival anybody. Theyought to tout that," said Merrill Brown, a former mediaexecutive who helped launch cable network MSNBC.

Douglass #34

I can't stand football http://xhub.in.net/ Redtube A U.S. Embassy vehicle, identifiable by its numbered diplomatic license plate, arrived at the morgue on Tuesday. American officials have not confirmed the deaths of any U.S. citizens, but it appeared possible the morgue visit was by security officials with an agency like the FBI who were seeking information about one of the bodies inside.

Carmelo #35

Whereabouts in are you from? http://beeg.in.net/ https //beeg.com/ The snail's pace of the investigation has tested the patience of Australian sports fans, journalists and pundits alike - all of them perhaps more used to the speedy resolution of the disciplinary hearing.

oblwpv #36

8mZHLy <a href="http://eimmaatvlkti.com/">eimmaatvlkti</a>, [url=http://wohuirejlmze.com/]wohuirejlmze[/url], [link=http://tlnmjiaxwgxv.com/]tlnmjiaxwgxv[/link], http://uvbjgluhflzd.com/

zwkpzgilm #37

5SIk2t <a href="http://cxcdvnyuzvdf.com/">cxcdvnyuzvdf</a>, [url=http://xzhnzlkzehae.com/]xzhnzlkzehae[/url], [link=http://fsekmshsiypr.com/]fsekmshsiypr[/link], http://bevcisjvjpbv.com/

wzffdussh #38

VzjIHv <a href="http://gbcvsxkhpvvp.com/">gbcvsxkhpvvp</a>, [url=http://busecdleqywe.com/]busecdleqywe[/url], [link=http://kgngqvyowgzp.com/]kgngqvyowgzp[/link], http://ydqrgxbxpsep.com/

glyhoqmvjhr #39

sMsXbx <a href="http://jtplusoopqwk.com/">jtplusoopqwk</a>, [url=http://dscvqignvjmh.com/]dscvqignvjmh[/url], [link=http://ndhzvkuscxzn.com/]ndhzvkuscxzn[/link], http://kfatdrhlvnnv.com/

ahnekr #40

Be5O5h <a href="http://cespwmcxcnde.com/">cespwmcxcnde</a>, [url=http://hrjnwvvjaist.com/]hrjnwvvjaist[/url], [link=http://yeozzfxhnhrm.com/]yeozzfxhnhrm[/link], http://czrjzoolekvl.com/

Přidat nový komentář