Dům smrti

Oneshot - Ravenloft

23. 1. 2018 · 1994 · 2 · Malabar

Již od úsvitu se vás drží plíživá mlha a čím víc se blíže vesnici, tím se stává hustější a neproniknutelnou. Konečně! Z neurčitých tvarů v mlze se krok za krokem pomaličku rýsuje dům.

Začátek: Stojíte před domem, vytrženým z mlhy a náhle zaslechnete zavrzání dveří ...

Prostředí: V gotickém hororovém prostředí pro Dungeons & Dragons - Ravenloft se stáváte obyvateli temného světa plného děsu. Vesnice Barovie žije v područí temného vládce Stahda, který využívá nejen svých nebezpečných pohůnků, ale i mystické plíživé mlhy, aby dosáhl svých machinací.

Systém: Dungeons & Dragon 5e

Obtížnost: Systém složitý není - podle potřeby můžeme vysvětlit před hrou. Téma je vhodné pro někoho, kdo už se s jakoukoli rolovou hrou setkal, ale i úplný začátečník se jistě taky rychle chytne.

Počet hráčů: ~5

odhad herní doby: ~5h

Oneshot je součástí větší plzeňské akce pořádané kamarádem Strmym - “RPG hraní v Plzni”. Akce proběhne 24. února a bude jistě velkolepá :)

Na programu rpg hraní je hned několik (snad dokonce 5) oneshotů, ze kterých se dá vybírat.

Více o celé akci najdete na facebooku.

Celý úvodní text

Včerejší noc byla poslední na cestách. Dnes dopoledne byste již měli konečně dorazit do vesnice Barovia. Poslední kus cesty, ale jako by ale trval věčnost. Již od úsvitu se vás drží plíživá mlha a čím víc se blíže vesnici, tím se stává hustější a neproniknutelnou.

Konečně! Z neurčitých tvarů v mlze se krok za krokem pomaličku rýsuje dům. Ostatní domy, jako by mhla spolknula - není po nich ani náznaku. Jen tento osamělý dům. Když se přibližujete blíže vidíte, že jde o starý opuštěný dům - ve vesnici nechvalně známý.

Dům údajně v minulosti několikrát vyhořel. Místní se mu vyhýbají jak jen to jde, protože se říká, že v něm straší zlý duchové.

Stojíte před domem, vytrženým z mlhy a náhle zaslechnete zavrzání dveří ...

Co je to Ravenloft?

Ravenloft je herní prostředí pro D&D, které v sobě kombinuje prvky klasického DnD s nástrahy gotického hororu. Temné a ponuré hrady, zdevastovaná krajina, černé mraky zakrývající jasný svit měsíce - to jsou klasické výjevy z Ravenlofu. Prostředí je silně inspirováno klasickou tvorbou jako je Dracula, nebo Frankensterin, ale za svou dobu existence se dostalo dále a utvořilo si svůj vlastní specifický charakter. Zlo v Ravenloftu je skryté za závojem, ale jeho pohled je cítit s každým úderem srdce.

Pozn. Ravenloft je také přímo Hrad v tomto herním prostředí. Toto temné místo je hrůzným domovem krutého hraběte Strahda, který stojí za nespočtem pletich, jejíž dopady dolehájí po celé polosféře.

Domény děsu

Ravenloft - hrad, ale i celý kontinent a vlastně i svět je zakomponován do Domén děsu. Domény děsu jsou jednotlivá místa představující fyzický prostor, který ale již nemusí být spojen žádnými fyzickými vazbami. Souhrnně se Domény děsu označují také jako Polosféra děsu. Dle nejrůznějších učenců je řada teorií, kde konkrétně se Domény děsu v celkové kompozici multiversu nacházejí, a jak “daleko” od sebe jednotlivé střípky - domény musí být. Všichni se ale schodují v jednom: Jedná se o ty nejtemnější místa vytržená z existence napříč světy svázané dohromady temnými a prastarými silami, které pohání jeden z prvotních vjemů - strach.

Barovia

Údajně první stvořenou doménou děsu je právě Barovia. Kdysi součást dnes již neznámého světa byla vyrvána Temným vládcem pro svou zkaženou podstatu a zasazena do vlastní úrovně bytí. Barovia je označovaná jako srdce Polosféry děsu. Z tohoto stavebního kamene se pak šířili v kruzích další a další temná místa - rodící se nové domény. Proto se často Barovia a jejich přilehlé oblasti označují jako Jádro.

Pozn.: Barovia je i hlavní městečko stejnojmené Domény děsu.

Mlha

Podivná, táhnoucí se, hustá mlha je součástí snad všech domén. Každý obyvatel Ravenloftu ví, že Mlha neznačí nic dobrého a často je spojená přímo či nepřímo s potížemi, které se okolo dějí. Oproti ostatním světům, kde mlha může být něco něco přírodního a neškodného je Mlha v doménách nepřirozená a protkaná tajemstvími. Příběhy vyprávějí o nestvůrách, které z mlhy vycházejí sužovat obyvatelé Bravovie. O odvážlivcích, kteří se do Mlhy vydali a v lepším případě už je nikdo nespatřil, v horším případě se vrátili naprosto pomatení a šílení. Podle znalých teoretiků by Mlha mohla být energie, která se uvolňuje z Temných sil, jenž jsou tkanivem mezi jednotlivými doménami. Pravá podstata ale stále nebyla podchycena.

Temné síly

Nezměrná moc formující samotné Domény děsu je označována jako Temné síly. Díky těmto silám jsou Temní vládci domén schopni pohrávat si s osudy cestovatelů i obyvatel Ravenlofu a poskytují jím nezměrnou moc. Jsou to právě Temné síly, které vytrhávají hrůzné střípky z ostatních světů a spojují je do pokřivené mozaiky Polosféry děsu. Pravý zdroj ze kterého Temné síly bují zůstává neznámý.

Temný vládce

Každá z Domén děsu má svého Temného vládce, který využívá Temných sil pro dosažení svých zvrácených choutek. Bravorie, srdce Ravenloftu, je v moci snad nejznámějšího Temného vládce hraběte Strahda Von Zaroviche. Ostatní domény mají nejrůznější vládce, někdy se jedná o veřejné postavy vystupující jako nelítostní panovníci následující zvrácené zákony, jindy o bytosti schované ve stínech děsící ostatní svou hrůznou přítomností. Ať se jedná o jakéhokoli Temného vládce vždy je velmi obávaný a nikdo se zdravím rozumem se mu nepostaví v jeho doméně tváří v tvář.

Nedobrovolní obyvatelé

Většina obyvatelů není dobrovolně v zemích Ravenloftu. Obyvatelstvo se dá dělí na cestovatele, kteří se do Ravenlovtu dostali, a nebo na “původní” obyvatelé, kteří se v doménach již narodili. Větší části je cestovatelů. I když je na jejich cestu mohla přivést zvědavost, nic jim už nepomůže v cestě na zpět. Platí zde pravidlo, že zavítat do Domén děsu není tak náročné, ale dostat se z nich zpět je nemožné. Ve skutečnosti totiž jediný, kdo může umožnit cestovatelovi opustit Polosféru je samotný Temný pán. A žádný z temných pánů toto neumožní jen tak.

Epilog Domu smrti

Dům smrti dostál svého jména. I když se vám podařilo porazit podivné sektáře a rozhodli jste se nepokračovat v jejich špinavé práci, celý dům se spiknul proti vám. Z krbu se valil jedovatý kouř, na dveřích se náhle objevili smrtelně nebezpečné mihotající se čepele. Ve stěnách domu začalo praskat a vy jste se ocitli ve jedné velké pasti.

Nebezpečí bylo všude přliš mnoho a jedovatý kouř vás dávil, jednou možností bylo se dostat z tohoto proklatého domu! A tak jste sebrali poslední zbytky sil a příčetnosti a vydali jste se z půdy až do přízemí ke vstupním dveřím.

Na verandu jste se sice dostali, ale již ne všichni. Ty jenž to zvládli, se sotva drželi na nohou, nebo leželi s četnými zraněními na verandě.

Plíživá mlha dům již neobklopovala tak těsně a vy jsme mohli odběhnout aspoň pár metrů. Padli jste na kolena na lehce rozbahněné cestě, abyste popadnu-li dech.

Náhle jste ale cítili prudké ochlazení teploty a v nedaleké mlze jste si všimnuli siluety. Obrys v mlze patřil muži, který byl pravděpodobně elegantně oblečen. Silueta pozvedla ruku a vám došlo, že v ní drží pohár. Pak směrem od siluety zaznělo “Výborně provedeno, výborně ...” a několik chvilek na to se silueta opět rozplynula a mlha celkově začala ustupovat.

Netrvalo to dlouho a v okolí jste začali rozeznávat další domy Barovie. V tu chvíli jste pocítili drobnou úlevu, že je to snad za vámi. Vzápětí ale úlevu vystřídal žal nad těmi, kteří takové štěstí neměli.


Komentáře

Májka #1

Super hra :)

Malabar #2

To jsem rád, že se líbilo :) Uvidíme, třeba bude i volné pokračování ... :)

Přidat nový komentář