Železné město

Cormyr S03E02

5. 8. 2019 · 6471 · 0 · Trinitron

Stojíme před branami města Dis. Hlavami nám prolítává vzpomínka na to, že se v Avernusu změnil vládce, konkrétně vládkyni Zariel.

Cíl v Disu je najít portál, který se nachází za velkou železnou věží tyčící se jako dominanta celého města. Při průchodu bránou si všímáme, že kolem věže jako jediné není žádný všude přítomný siřičitý smog.

Na nic nečekáme a vydáváme se rovnou směrem k věži a zkoumáme pohledem město. Vše je železné. Železné budovy, železný nábytek. Všude přítomná zápach a vedro. Všichni se modlíme, abychom nalezli nějaký vlhký sklep, či kout, abychom si trochu odpočinuli.

Z našich představ nás vytrhl pohled na jednu postavu opírající se o roh jedné z budov. Byla to bytost tygřího zevření. Rozhodli jsme se, že si s ním zkusíme promluvit a případně získat nějaké jídlo. Máme po všech dosavadních událostech hrozný hlad.

Po krátkém úvodu zjišťujeme, že se jmenuje Ranakatax neblo také zkráceně Tax. Zjišťujeme, že je obchodník a že nás klidně pohostí, ale že nás to bude stát určitou službičku. Chtěl by získat nějaký script, který má ve vlastnictví jistý Gormug, který žije na opuštěném ostrově blízko přístaviště.

Po krátké domluvě uzavíráme s Taxem obchod 3+7 (7 6 7) mincí duší za to, že mu script přineseme. Po uzavření obchodu nás Taxův sluha Šlápota vedl k hostinci, kterou vlastní Taxovo známá Fergi.

Po chvilce chůze se k nám sneslo 10 impů v červených tabardech, kteří vytvořili zátarasu ulice. Za impama jsme si všimli ženského stvoření, které začalo něco kouzlit a najednou se celá ulice začala formovat do úplně jiných tvarů. Šlápota nás boční ulicí vedl dál k hostinci. V jeden moment jsme si všimli z další navazující boční ulice, že na jednom z náměstí řečnil jeden démon a kolem něj řvoucí dav. Démon se jmenoval Zalor.

Po 2 hodinách v celku komplikované cesty plné odboček a spletitých uliček přicházíme k hostinci Planární zastávka u Slečny Fergi.

Vešli jsme dovnitř usadili se, domluvili si nocleh, najedli se a hned jak to šlo, tak šli spát.

Beru první hlídku, ale samou únavou netrvalo dlouho a hned jsem usnul. Nad ránem nás vzbudila neznáma osoba. Všichni jsme se hned dali do střehu. Postava nás chtěl jen kontaktovat a chtěl po nás pomoc, abychom posunuli nějaký kámen na Popelavých pláních Avernusu. Postava nám byla velmi povědomá ovšem nenechali jsme se zviklat a chtěli jsme dokonči obchod pro Taxe.

Dariel, ještě než jsme vyrazili, začal meditovat. Měl vidění o Zalarovi. Zabalili jsme a vyrazili na cestu.

Zamířili jsme do přístavu začali vymýšlet způsob jak se dostaneme na ostrov. Všimli jsme si jedné postavy na loďce. Byl to Mezoloth. Domluvili jsme se s ním za úplatek, že nás doveze na ostrov.

Po chvíli dorážíme k ostrovu. Dariel si to z paluby vzal stylově trojitým Hellbergerem. Na ostrově vidíme velkou vilu která Darielovi velmi povědomá. Vila je vystavěná ve stylu mnišského kláštera. Dariel si vzpomněl, že takovéto kláštery mívají vždy nějaký tajný vchod. Vyrazili jsme ke vchodu. Kousek od vchodu si domlouváme plán.

Jdeme dovnitř. Jakmile vejdeme do tajné chodby slyšíme křičející hluboký hlas. V zápětí slyšíme zvlykot další osoby. Přidali jsme proto do kroku. Došli jsme k zamčené bráně. Dariel po chvilce nachází klíč a zároveň zneškodňuje past. Překonáváme bráno a jdeme rovnou do sklepení. Procházíme temným sklepením. Nikde není nic zvláštního, pokračujeme velmi lehce. Docházíme k žebříku nad kterým je poklop. Hlasy jsou stále hlasitější a hlavně je i trochu rozeznáváme co říkají. Zjišťujeme, že vzlykající hlas patří nějaké ženě. Dariel nadzvedne poklop a zkoumá místnost, kde vidí na zemi ležící humanoidku. V tu chvíli doprostřed místnosti přistála sekera. Nečekáme a lezeme nahoru. Po vylezení ze sklepa se nacházíme ve velké místnosti. Uprostřed místnosti na zemi leží humanodika a křičí že tam nahoře je ta bestie. Thargrad a Darielem běží na ochoz místnosti. Zůstávám dole běžím k humanoidce a kreju Thargarda s Darielem. Zjistil jsem, že žena je v pořádku. V tu chvíli vidím na portále na konci místnosti otevřený scipt. Musí to být ten pro který jsme přišli. Běžím pro něj. V tu chvíli se humanoidka proměnila v démona. Jak typické, co jsme mohli asi na takovém místě jako je tady čekat. Neváháme a dáváme se do boje. Střely z luku střídám psionickými výstřely. Dariel s tasícími zbraněmi zahájil smrtící tanec a Thargard s práskáním sféry láme nad démonem runy. Zjistili jsme, že se démon jmenuje Gormug. Ten pod sílou našich útoků utíká oknem a odlétá pryč.

Bereme rychle script a Dariel s Thargardem ještě jdou prozkoumat místnost na ochozu, která vypadla jako démonovo ubikace. Dariel nachází katanu a Thargard bednu se 6ti mincemi. Už jsme téměř na odchodu, kdy se v tom Gormug mohutným náletem vrací do okna. Tentokrát odtud už neodejde živý. Sesypali jsme na něj veškerou moc, kterou jsme v sobě objevili. Netrvalo dlouho a démona jsme přemohli. Ještě jsme prohledali knihovnu a našli dvě knihy. Jednu o Disu a druhou prastarou magickou knihu Soupis Démonických duchů. Vracíme se zpět za Taxem.

Prozkoumal jsem script, který Taxovi neseme a zjistil jsem, že se jedná o Almanach illusion. Debautujeme zda vůbec takovouhle věc vracet, ale potřebuje tenhle obchod uzavřít. Nakonec knihu vracíme. Den uzavíráme vrácením se do hostince k Fergi si odpočinout a nabrat síly.

Ráno vyrážíme k věži pokračovat ...

-- Ned Vane


Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře. Napište něco :)

Přidat nový komentář